Şiir Sitesi

Ünlü şairlerin kaleminden şiir adına ne varsa sizlerle.

Mavi çakımlı tramway
Dubaları oynuyor
Galata Köprüsü’nün

Dar-ül-fünun talebesi
Mustafa Raşit
Halep’ten gelmiş
İdadi mezunu
Geçememiş köprüden
Paralı o zaman

Banco Commerciale d’Italiana
Pera Palas
Beyoğlu Maksim
Sanoda Müzeyyen Senar
"Ferayi’dir kızın Adı..."

Ulufe aldım
Fukara Cemiyetine
Padişahım çok yaşa

Redingotum yastık
Yatağım tahta
Rehberlik ediyordum
İranlı softalara

"Ümmidi Afil"
İlk romanım
Muharrir idim

Averoff Samsun’da
Bombardıman
Gazhane yanıyor
Bin üç yüz otuz sekiz
Tarih düşürmüştüm
Kırkın çıkmamıştı daha

Tüttür tüttür zararı yok
Mis kokulu duman
Serkldoryan

Kaldır başını bak
Ankara Kalesi’ne
Beni kodun gittin
Elâ gözlü babam

Yandex.Metrica